Planta baja Zona San Jaime  Zona San Jaime Moncada 4